Vyjádření osobností

František Mikloško, bývalý disident a předseda Národní rady SR

"Róbert Bezák mal dobrú povesť. Preto sa má každý právo opýtať: prečo bol bez udania dôvodu odvolaný?" Text jeho písemného vyjádření najdete zde.  František Mikloško  byl první, kdo koncem června upozornil na chystané odvolání arcibiskupa Bezáka, a opakované se ho zastal: v pořadu Večer pod lampou, při diskuzi v Hlohovci, po zveřejnění dopisu papeže slovenským biskupům. Přehled jeho článků z poslední doby najdete zde.

Pavol Martinický, architekt a publicista

"Na Slovensku patrí arcibiskup Bezák k svetlým výnimkám v schopnosti komunikovať s veriacimi v kostole i novinármi, mládežou aj ľuďmi z kultúry. Niektorí ho nazývajú liberálnym pre na naše pomery nekonvenčné vystupovanie, čo je veľký omyl, lebo v teologickej a morálnej náuke je v dobrom zmysle slova tradične katolícky." Přehled velmi racionálních vyjádření, podložených znalostí církevních dokumentů, najdete zde.

Michal Čop

"Tak ako všetci ľudia na svete i ja hľadám pravdu, ktorú mi Róbert Bezák priamo, odvážne, no predsa pokorne ponúka, čím si získal moje srdce. Rovnako si však pamätám aj na to, že som všetkých našich biskupov stále obraňoval, rešpektoval, poslúchal a ctil si ich. Nevidím preto dôvod na to, aby som sa teraz mal začať tváriť, že to, čo bolo pred koncom júna 2012 neexistovalo, respektíve, že to bola z mojej strany len pretvárka. Moja viera je stále rovnaká. Rovnako ako pred júnom 2012 aj teraz verím, že Cirkev je dielom Kristovým, ktoré ani pekelné mocnosti nepremôžu a rovnako stále verím a rešpektujem aj to, že biskupi sú nástupcovia Kristových apoštolov a preto majú aj napriek svojej ľudskej prirodzenosti a teda aj omylnosti rozhodujúce slovo pri spravovaní spoločenstva veriacich na Slovensku. Tento pilier mojej viery nerozkývali ani zlé jazyky, ktoré sa snažia Cirkev rozdeliť ani žiadne iné nepríjemné udalosti v jej vnútri." Celý, velmi kvalitní text najdete  zde .

Josef Beránek

"Podle všeho tento mnohaletý představený kongregace a také předseda Kongregace vyšších řeholních představených, který vyučoval na univerzitě morání teologii, nijak nevybočuje z hlavního proudu katolické teologie. To, čím se snad liší, je snaha vnímat vyřčené i nevyřčené otázky okolí a taktéž snaha na ně adekvátně reagovat." Celý článek vyšel v časopise Univerzum č. 3/2012 ke stažení zde: 1. část, 2. část.

Michal Patarák

"Bezák sa vyslobodil z toho, čo ho mučilo a my ho nemôžeme súdiť. Hovorí pravdu, ktorú zažil a my mu ju musíme veriť. Nechce byť hviezdou, chce byť len slobodným človekom." Celý text zde.

Marek Šafár

"Je správanie sa cirkevnej vrchnosti voči Mons. Bezákovi ojedinelým zjavom v dejinách našej Cirkvi? Nie je. Bez dlhšieho rozmýšľania mi na porovnanie napadli tieto osobnosti (a bolo ich ešte oveľa viac): Don Bosco, Páter Pio." Celý text zde.

Ľubomír Jaško - publicista

"Porušovanie noriem nie je samo osebe novou a jedinou správnou normou. Sú však situácie, v ktorých práve osobnostná rebélia je jediným šťastným a poctivým rozhodnutím." Celý text zde. 

Dárius Hatok

"Láska. Práve tá mi nejako chýba v oficiálnej komunikácii. Všetky verejné výroky sú strohé, odvolávajú sa na rôzne typy práva, nerešpektujú človeka ako jedinca – unikát, ktorý má svoj jedinečný vzťah s okolím a takisto jedinečný vzťah s Bohom." Celý text zde.

Miloš Papcun, Alena Heřmánková, za výbor petice z 2. 7. 2012

"Priali by sme si, aby sa celá naša Cirkev - podobne ako traja mudrci z Východu - inou cestou vrátila od jaslí k pravej podstate. V tomto duchu sa pridávame k modlitbe našich biskupov. Zároveň všetkých pozývame vydať svoje osobné svedectvo o Róbertovi Bezákovi, aby sme tak prispeli k očisteniu jeho mena. Azda to bude povzbuzením aj pre neho samého." Celý text zde.

Peter Skladaný

"Pán arcibiskup Bezák tak nechtiac dostáva novú diecézu. Tá diecéza však nemá geografické hranice: odteraz sa stáva arcibiskupom všetkých ľudí, ktorým akýmkoľvek spôsobom, chtiac aj nechtiac, ublížila naša Katolícka Cirkev." Celý text zde.

Miro Koseček

"Stojí naozaj jeden odvolaný arcibiskup za takú rozsiahlu diskusiu, za toľké vybičované vášne, za také rozbroje? Všetci, ktorí si toto hovoria si neuvedomujú jedno: táto diskusia nie je o Bezákovi, je o tom, akým smerom sa bude vyvíjať Katolícka cirkev na Slovensku." Celý text zde.

Michal Vaško, nakladatel

"Ak sa moc v Cirkvi znižuje na úroveň moci politickej, t.j. presadzujúcej sa silou a ignorujúcej vnútorné presvedčenie tých, ku ktorým sa obracia, je to zle. Je to prehra. Je to znak slabosti a neživotaschopnosti. Je to tragédia." Text úvodníku v časopise Zrno najdete zde.

Štefan Hríb, žurnalista

"Róbert Bezák má dar od Pána Boha zvestovať evanjelium tak, že mu rozumejú aj ľudia, ktorí sú inak voči kresťanstvu uzatvorení. Myslel som si, že biskupov to teší. Že to chápete ako spoločný dar. Ale dnes neviem." Otevřený dopis biskupům Slovenska zde.

Anton Srholec, kněz

"Pridávam sa k ľuďom veriacim, pochybujúcim aj neveriacim, ktorí odstránenie Bezáka hodnotia ako veľký faul." Dopis zaslaný časopisu .týžděň zde.

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín

"Odvolanie O. arcibiskupa Bezáka je symptomatické pre Slovensko." Vyjádření najdete zde.

Branislav Baroš

„Róbert Bezák ukázal obyčajným ľuďom pravú tvár Krista – milosrdného a láskavého.“ Celý text a další blogy autora k tomuto tématu.

Ján Tatranský

"Verím, že kríž, ktorý arcibiskup Bezák vzal na svoje plecia biskupskou vysviackou a ktorý oťažel na jeho pleciach jeho odvolaním prinesie našej Cirkvi plody." Celý text

Jozef Mikloško, politik

"S exarcibiskupom Robertom Bezákom sa teda lúčime ako v Trnave, s potleskom, s vďakou, dôverou v neho a nádejou, že slovenská spoločnosť a cirkev ho naďalej potrebuje." Celý text zde.

Imrich Gazda, žurnalista

"Nezahalil sa dymom kadidelnice, ale vieru žil a hlásal uprostred obyčajných ľudí." Celý text

Tomáš Halík, kněz, profesor na UK Praha

"Byl to především pontifex – to znamená: budovatel mostů. Nyní jsou některé důležité mosty ke škodě církve zbořeny."  Celý text , přepis rozhovoru, kde je téma rovněž zmíněno.

Josef Hurt, kněz

"Ježíš by takto arcibiskupa z jeho diecéze nevyhnal."  Celý text 

Peter Javor

Nerevoltujme, ale buďme milosrdní a poukazujme na to dobro, ktoré dnes emeritný otec arcibiskup R. Bezák pre Slovákov vykonal! Celý text otevřeného dopisu Antonu Seleckému

Vojtěch Kodet, kněz, karmelitán

Proto bych rád povzbudil všechny lidi dobré vůle, abychom se společně ptali po pravdě a spravedlnosti v této kauze a tak podpořili arcibiskupa odvolaného podivným způsobem. Celý text a doplnění

Václav Malý, světící biskup pražský

Pokud jsem ho poznal, tak to byl člověk, který se snažil o otevřenost, přímost a to, co si myslí, tak také říká. Přepis rozhovoru

Petr Nešpor, kněz

věřit někomu z lidí je vždy riziko a ne-jistota. Ale já v této věci Robertovi Bezákovi VĚŘÍM. Celý textdez 

Vladimír Palko, konzervativní politik

Poslušný pápežovi sa snažím používať rozum a starostlivo skúmam, čo sa deje. Dospel som k vedomiu, že proti arcibiskupovi Bezákovi sa rozohrali na Slovensku primitívne a oportunistické intrigy. Celý text