Peter Javor

Nerevoltujme, ale buďme milosrdní a poukazujme na to dobro, ktoré dnes emeritný otec arcibiskup R. Bezák pre Slovákov vykonal! Celý text otevřeného dopisu Antonu Seleckému