Imrich Gazda, žurnalista

Imrich Gazda, žurnalista

"Nezahalil sa dymom kadidelnice, ale vieru žil a hlásal uprostred obyčajných ľudí." Celý text