Tomáš Halík, kněz, profesor na UK Praha

Tomáš Halík, kněz, profesor na UK Praha

"Byl to především pontifex – to znamená: budovatel mostů. Nyní jsou některé důležité mosty ke škodě církve zbořeny."  Celý text , přepis rozhovoru, kde je téma rovněž zmíněno.