Josef Beránek

Josef Beránek

"Podle všeho tento mnohaletý představený kongregace a také předseda Kongregace vyšších řeholních představených, který vyučoval na univerzitě morání teologii, nijak nevybočuje z hlavního proudu katolické teologie. To, čím se snad liší, je snaha vnímat vyřčené i nevyřčené otázky okolí a taktéž snaha na ně adekvátně reagovat." Celý článek vyšel v časopise Univerzum č. 3/2012 ke stažení zde: 1. část, 2. část.