Michal Vaško, nakladatel

Michal Vaško, nakladatel

"Ak sa moc v Cirkvi znižuje na úroveň moci politickej, t.j. presadzujúcej sa silou a ignorujúcej vnútorné presvedčenie tých, ku ktorým sa obracia, je to zle. Je to prehra. Je to znak slabosti a neživotaschopnosti. Je to tragédia." Text úvodníku v časopise Zrno najdete zde.