Ján Tatranský

"Verím, že kríž, ktorý arcibiskup Bezák vzal na svoje plecia biskupskou vysviackou a ktorý oťažel na jeho pleciach jeho odvolaním prinesie našej Cirkvi plody." Celý text