Působení v Trnavě

O působení arcibiskupa Bezáka nejlépe vypovídají svědectví jeho diecézánů i dalších lidí dobré vůle, viz samostatnou záložku. Přehled toho, co arcibiskup Róbert Bezák dokázal v Trnavské arcidiecézi vybudovat, obsahuje tento leták

Nový arcibiskup přišel do Trnavy s vizí přebudování arcidiecéze. Snažil se o bourání hradeb mezi církví a společností, mezi klérem a laiky. Setkával se s věřícími v rámci Hodiny s arcibiskupem, kdy přednášel o aktuálních otázkách a odpovídal na otázky. Přivedl na Slovensko akci Noc kostelů, při níž se kostely otevírají návštěvníkům, kteří běžně do kostela nechodí. Jako projev poděkování aktivním laikům zřídil Cenu biskupa Pavla Jantausche. V budově používané arcibiskupským úřadem zřídil galérii, jejíž součástí byla i restaurace.

Za své úsilí byl jmenován čestným občanem města Trnavy.

Přistoupil i k nepopulárním opatřením jako byla redukce počtu zaměstnanců, výměna většiny děkanů a některých farářů. Brzy po jeho nástupu do úřadu došlo ke konfliktu s emeritním arcibiskupem Jánem Sokolem; Róbert Bezák tehdy přijal rázná opatření k omezení vlivu emeritního arcibiskupa.

Většina projektů byla po jeho odvolání zrušena, viz sekci Současné dění v Trnavě. Co však zrušeno být nemůže, je evangelium, které Róbert Bezák předával svým věřícím nejen slovem, ale i příkladem. Svědectví o tom si můžete přečíst zde.