Peter Skladaný

Peter Skladaný

"Pán arcibiskup Bezák tak nechtiac dostáva novú diecézu. Tá diecéza však nemá geografické hranice: odteraz sa stáva arcibiskupom všetkých ľudí, ktorým akýmkoľvek spôsobom, chtiac aj nechtiac, ublížila naša Katolícka Cirkev." Celý text zde.