Michal Čop

"Tak ako všetci ľudia na svete i ja hľadám pravdu, ktorú mi Róbert Bezák priamo, odvážne, no predsa pokorne ponúka, čím si získal moje srdce. Rovnako si však pamätám aj na to, že som všetkých našich biskupov stále obraňoval, rešpektoval, poslúchal a ctil si ich. Nevidím preto dôvod na to, aby som sa teraz mal začať tváriť, že to, čo bolo pred koncom júna 2012 neexistovalo, respektíve, že to bola z mojej strany len pretvárka. Moja viera je stále rovnaká. Rovnako ako pred júnom 2012 aj teraz verím, že Cirkev je dielom Kristovým, ktoré ani pekelné mocnosti nepremôžu a rovnako stále verím a rešpektujem aj to, že biskupi sú nástupcovia Kristových apoštolov a preto majú aj napriek svojej ľudskej prirodzenosti a teda aj omylnosti rozhodujúce slovo pri spravovaní spoločenstva veriacich na Slovensku. Tento pilier mojej viery nerozkývali ani zlé jazyky, ktoré sa snažia Cirkev rozdeliť ani žiadne iné nepríjemné udalosti v jej vnútri." Celý, velmi kvalitní text najdete  zde .