Shromáždění, diskuze

Růženec před nunciaturou rok po odvolání

2. 7. 2013 uplynul rok od odvolání arcibiskupa Bezáka z jeho úřadu. František Mikloško mluví o tomto období jako o historickém přelomu (video zde). Ve výroční den se uskutečnilo modlitební setkání před budovou bratislavské nunciatury, kterého se zúčastnilo cca 600 lidí z různých částí Slovenska (nejobsáhleji TV Karpaty, dále reportáž a rozhovor s Františkem Mikloškem na TA3, zpráva např. zde a zde, část jeho vystoupení zde). Události se věnoval i Český rozhlas v rámci pořadu Doteky víry (zde). Při oznámení akce František Mikloško zmínil rozhovor s honduraským kardinálem Maradiagou, který upozornil na filtrování zpráv, které papeži doručovala jeho administrativa (zde).

Čtvrté výročí biskupského svěcení Róberta Bezáka

Ve čtvrtek 6. 6. 2013 (den 4. výročí biskupského svěcení arcibiskupa Bezáka) se v Trnavě uskutečnilo modlitební shromáždění, zpráva o něm zde. Hned další den, v pátek 7. 6. (slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova), byla ve farnosti Božího milosrdenství v Trnavě - Prednádraží sloužena mše svatá na úmysl ""za zdravie a Božiu pomoc pre arcibiskupa Róberta Bezáka" (zpráva zde). Na rádiu Lumen se pak během sobotních písniček na přání 8. 6. sešlo deset přání pro pana arcibiskupa (záznam zde).

Kolová hradba 30. 5. - 1. 6. 2013

120 chlapů v ČR, kteří byli osloveni mužkou spiritualitou, se na své duchovní obnově shodli na nepřijatelnosti toho, aby bylo arcibiskupu Bezákovi odpíráno právo na obhajobu proti anonymním udáním. Plodem jejich setkání je tento dopis papeži.

Nad Tatrou se blýska 21. 3. 2013

V pražském klášteře dominikánů u sv. Jiljí se 21. 3. od 19:30 uskutečnila debata o katolické církvi na Slovensku v letech 1939 - 2013 (informace zde). S historikem Jaroslavem Šebkem diskutovali František Mikloško a dominikánský kněz Hilár Štefurik OP. Hlavní pozornost a většina otázek z publika byla věnována tématu odvolání arcibiskupa Bezáka a následným událostem. Zpráva o akci zde.

Arcibiskup s lidskou tváří a diskuze v kině Hviezda 30. 1. 2013

Organizace Publikum.sk uspořádala v trnavském kině Hviezda promítání dokumentu České televize Arcibiskup s lidskou tváří. Poté znásledovala diskuze, v níž vystoupili politolog a prorektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě Martin Klus, teolog Miroslav Kocúr a novinář Lukáš Zuzelka. Nahrávka diskuze zde, zpráva např. zde, odkazy k vysílanému dokumentu zde.

Přednáška Róbert Bezák a trpící církev 28. 11. 2012

Ve farním sále při kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích se uskutečnila přednáška, seznamující s případem odvolání Róberta Bezáka v souvislosti s utrpením církve. Po přednášce Miloslava Müllera následovala téměř dvouhodinová diskuze.

Trnavská novéna 13. - 21. 11. 2012

Trnavskou novénou plní obyvatelé Trnavy slib daný představiteli města Panně Marii. Od letošního roku pro mnohé přibyl závazek svědomí připomínat těm, kdo mají krátkou paměť, arcibiskupa Róberta Bezáka, kterému představitelé města udělili titul čestného občana Trnavy a který v roce 2011 oslovil Trnavskou Pannu Marii jako svou maminku. Věřící ho k ní přivedli ve svém srdci a připomněli různými způsoby, každý podle svého gusta: novými bilboardy (zpráva zde), černými stužkami, pohlednicemi nebo účastí na nedělním modlitebním shromáždění během slavnostního procesí (zpráva o něm zde a zde). Zde si přečtěte svědectví jednoho z jeho účastníků a také vzkaz, který prostřednictvím našich stránek poslala Otci arcibiskupovi paní Anka z Trnavy.

Koncert a veřejná diskuze v Hlohovci 21. 10. 2012

V Hlohovci se uskutečnil koncert skupiny Janais a veřejná diskuse na téma "Spiritualita spoločenstva v Církvi a prínos Mons. Róberta Bezáka". Kompletní videozáznam diskuse a reportáž najdete na serveru TV Karpaty, která předtím uveřejnila i pozvánku na akci. O setkání referoval i server Trnavský hlas v obsáhlé reportáži(foto: Lubo Bechny)

Transparenty na pouti v Šaštíně 15. 9. 2012

Odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka pripomenulo niekoľko skupín veriacich na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne – Strážach. Zprávu o tom najdete zde.

Do kostela v džínách 12. 8. 2012

Tuto akci zorganizovali v reakci na odvolání arcibiskupa Roberta Bezáka farníci z Dobříše. Více včetně fotek najdete zde. (Pro zájemce: text písně, která název akce inspirovala, najdete např. zde).


<< 1 | 2 | 3 >>