Růženec před nunciaturou rok po odvolání

Růženec před nunciaturou rok po odvolání

2. 7. 2013 uplynul rok od odvolání arcibiskupa Bezáka z jeho úřadu. František Mikloško mluví o tomto období jako o historickém přelomu (video zde). Ve výroční den se uskutečnilo modlitební setkání před budovou bratislavské nunciatury, kterého se zúčastnilo cca 600 lidí z různých částí Slovenska (nejobsáhleji TV Karpaty, dále reportáž a rozhovor s Františkem Mikloškem na TA3, zpráva např. zde a zde, část jeho vystoupení zde). Události se věnoval i Český rozhlas v rámci pořadu Doteky víry (zde). Při oznámení akce František Mikloško zmínil rozhovor s honduraským kardinálem Maradiagou, který upozornil na filtrování zpráv, které papeži doručovala jeho administrativa (zde).