Trnavská novéna 13. - 21. 11. 2012

Trnavská novéna 13. - 21. 11. 2012

Trnavskou novénou plní obyvatelé Trnavy slib daný představiteli města Panně Marii. Od letošního roku pro mnohé přibyl závazek svědomí připomínat těm, kdo mají krátkou paměť, arcibiskupa Róberta Bezáka, kterému představitelé města udělili titul čestného občana Trnavy a který v roce 2011 oslovil Trnavskou Pannu Marii jako svou maminku. Věřící ho k ní přivedli ve svém srdci a připomněli různými způsoby, každý podle svého gusta: novými bilboardy (zpráva zde), černými stužkami, pohlednicemi nebo účastí na nedělním modlitebním shromáždění během slavnostního procesí (zpráva o něm zde a zde). Zde si přečtěte svědectví jednoho z jeho účastníků a také vzkaz, který prostřednictvím našich stránek poslala Otci arcibiskupovi paní Anka z Trnavy.