Kolová hradba 30. 5. - 1. 6. 2013

Kolová hradba 30. 5. - 1. 6. 2013

120 chlapů v ČR, kteří byli osloveni mužkou spiritualitou, se na své duchovní obnově shodli na nepřijatelnosti toho, aby bylo arcibiskupu Bezákovi odpíráno právo na obhajobu proti anonymním udáním. Plodem jejich setkání je tento dopis papeži.