Ostatní aktivity

Delegace chlapů k našim biskupům

Čeští, ale už i slovenští (nejen) muži se dávají dohromady a požádají své biskupy o setkání a aktivní účast na procesu rehabilitace arcibiskupa Bezáka. Velmi se z toho raduji, protože aktivita směřuje k větší jednotě s našimi biskupy. Ochotu aktivně se zapojit vyjádřilo již více než 100 osob. Iniciativu můžete jen podpořit nebo se aktivně zúčastnit, případně se i vyjádřit proti ní zde. Plakátek ze Slovenska ke stažení zde.

Billboardy v Trnavě

Na řadě míst v Trnavě byly k vidění billboardy s nápisem "'Mons. Róbert Bezák navždy náš arcibiskup... Ďakujeme" (zde), později s nápisem "Arcibiskup Róbert Bezák, človek živej viery. NEZABÚDAME!" (zde).