Billboardy v Trnavě

Billboardy v Trnavě

Na řadě míst v Trnavě byly k vidění billboardy s nápisem "'Mons. Róbert Bezák navždy náš arcibiskup... Ďakujeme" (zde), později s nápisem "Arcibiskup Róbert Bezák, človek živej viery. NEZABÚDAME!" (zde).