Dopis kardinálu Dukovi

10.06.2015 23:18

Na serveru Christnet publikoval Jan Molnár svůj otevřený dopis pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi, kterým reaguje na závěrečnou část rozhovoru pana kardinála pro tentýž server. Týkala se události z října 2013, kdy se křesťané z Česka i Slovenska sjeli do Brna, aby shromážděným biskupům z obou zemí dokázali, jak moc považujeme příběh arcibiskupa Bezáka za palčivý a klíčový pro vývoj naší církve. Více o této události v sekci Aktivity na podporu. Připojuji se k Jendovi Molnárovi svým svědectvím jakožto jeden ze zmíněné dvojice, která na konci bohoslužby oslovila předsedajícího arcibiskupa Zvolenského. Nepřinesli jsme protest, nýbrž prosbu o připojení se k našemu úsilí o to, aby arcibiskup Bezák dostal příležitost obhájit se před papežem. Jsme rádi, že k tomu přičiněním kardinála Vlka došlo a že to za správné považuje i kardinál Duka na závěr zmíněného rozhovoru.

Několik vysvětlujících poznámek:

Zmíněná kniha P. Šebastiána Laba, SJ je lživým pafletem - více o ní v archivu novinek, kde najdete i obsáhlý komentář s citacemi, trefně vztaženými k autorovi pamfletu. Kniha vyšla v rozporu se stanoviskem

Neslavná vizitace litoměřického biskupa Jana Baxanta v Trnavě, která předcházela odstranění arcibiskupa Bezáka, byla rozporována očitým svědkem této vizitace, viz starší materiál o.z. Kampanila, 2. kapitola.

Hned v létě 2012 jsem vzkázal panu kardinálu Dukovi jakožto svému biskupovi, že mu rád  představím aktivity na podporu arcibiskupa Bezáka. To platí i v létě 2015, emailový kontakt je na těchto stránkách k dispozici prostřednictvím kontaktního formuláře.