Pravda o odvolaném arcibiskupovi

22.07.2014 01:30

Letošní páté výročí biskupského svěcení 6. 6. 2014 Róberta Bezáka si různí lidé připomněli svým způsobem. Věřící se v Trnavě za pana arcibiskupa modlili růženec a slavili bohoslužbu. Ottovo nakladatelství pojalo výročí zcela jinak: vydalo knihu mezitím zemřelého jezuity P. Šebastiána Laba SJ (v ČR má Ottovo nakladatelství zajímavou historii, viz prohlášení Svazu českých knihkupců a nakladatelů z r. 2005). Pokud byste si chtěli knihu koupit, zvažte to prosím ve svědomí, protože tím přispíváte na její vydání (na způsob placené konzumace pornografie, kdy poptávka stimuluje nabídku).

Výstižnou recenzi uveřejnil Matúš Demko na postoy.sk, na tomtéž serveru se jí věnoval Pavol Martinický. Za nejvýstižnější reakci považuji tento dopis pateru Labovi (jméno pisatelky neuvádím, jakkoliv je mi známo). Použila totiž jeho vlastní slova - a tím demaskovala, v jakém duchu je kniha napsána. Navíc ukázala na zjevné nepravdy, které kniha s odvážným názvem obsahuje.

O to více zarážející je reakce přinejmenším tří biskupů, kteří rukopis knihy pochválili, jak informovala pluska.sk, která přinesla kopie jejich dopisů. Za zvlášť podstatnou považuji reakci litoměřického biskupa Jana Baxanta, který prováděl vizitaci, na jejímž základě byl arcibiskup Bezák odvolán. Biskup-vizitátor označil knihu, která prokazatelně obsahuje nepravdy, za "dílo, které se na bolestnou a nešťastnou kauzu dívá otevřeně a pravdivě". To je zcela zásadní moment celé kauzy. Definitivně se potvrdilo, na co jsme poukázali už po výpadu vatikánisty Magistera (zde), že totiž apoštolská vizitace zprostředkovala papeži nepravdivé údaje. Kniha tak nakonec skutečně odhalila pravdu, jakkoliv jinou, než si zřejmě autor přál...