Oslovení českých a slovenských biskupů v Brně 23. 10. 2013

Oslovení českých a slovenských biskupů v Brně 23. 10. 2013

Ve středu 23. října se v brněnské katedrále konala bohoslužba, celebrovaná českými a slovenskými biskupy při příležitosti jejich společného zasedání. Usilujeme o to, aby pan arcibiskup Róbert Bezák dostal příležitost obhájit se před papežem. Protože náš hlas není do Vatikánu slyšet, přišli jsme za našimi biskupy, představenými našich církevních obcí, abychom je požádali o pomoc v této věci. Projevili jsme to třemi způsoby. Venkovním shromážděním s transparenty a zpěvem písně Klopeme na Františkovu bránu, která vyjadřuje toto naše již více než roční úsilí. Tichým držením obrázků během bohoslužby, protože před Krista předstupujeme se starostí o toho arcibiskupa, který nemohl být přítomen fyzicky. Na závěr bohoslužby, kdy se předávaly upomínky přítomným biskupům, jsem je oslovil, abych se jim pokusil vysvětlit naše pohnutky a poprosil je, aby i oni požádali ve Vatikánu o slyšení pro arcibiskupa Bezáka. Za krásné vyjádření našich pohnutek považuji blog Petra Nešpora. Videoreportáž .týdeň; znění dopisu, kterým jsme chtěli biskupy oslovit, zde. Zpráva na webu rádia Proglas.