Současné dění v Trnavě

Desať otvorených návrhov

Skupina slovenských katolíků adresovala svým biskupům v květnu 2013 otevřený dopis. Autoři zmiňují, že jedním z podnětů k jeho sepsání byly okolnosti odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka. Dopis sice nesouvisí s děním kolem pana arcibiskupa, ani neznám názor arcibiskupa Bezáka na předestřená témata, přesto si dovoluji doporučit ho Vaší pozornosti, protože mě oslovil svou naléhavou konkrétností a zároveň respektem k úřadu biskupů. Přečíst si ho a případně připojit svůj podpis je možné zde.

Noc kostelů 24. 5. 2013

Akce Noc kostelů je formou nové evangelizace těch, kteří se ostýchají vkročit do kostela při bohoslužbě. V Trnavské arcidiecézi ji zavedl arcibiskup Bezák v roce 2011. V roce 2013 ji zdejší arcibiskupský úřad neorganizoval (zpráva zde). Organizace se ujal trnavský farní úřad (zpráva zde). Situace tak byla mnohem obtížnější než vloni, na což upozorňuje i    toto svědectví   .

"Náhubkový zákon"

V úterý 12. 3. 2013 slovenští biskupové vydali prohlášení o tom, že každá zasvěcená osoba bude muset žádat od svých nadřízených povolení pro případné vystoupení v médiích (zpráva zde, sestřih vystoupení arcibiskupa Zvolenského zde, plné znění norem zde). Velmi trefně se k tomu vyjádřil jezuita Milan Glaser, článek zde, nebo profesor Tomáš Halík, který tuto "normalizaci" glosoval v kontrastu s volbou nového papeže v tomto rozhovoru.

Nemusíme hned uvažovat o zlé vůli slovenských biskupů. Prosím, uvažte, jak se projevuje STRACH. Strach z vlastních kněží, kteří jsou v každodenním kontaktu se vými farníky a spolu s nimi se vytrvale domáhají pravdy. Strach z řeholí, pro které je jejich celocírkevní zakotvení a zkušenost s rafinovanými útoky proti nim pobídkou ke statečnosti. Strach z médií, která nejsou vývěskou církevních nařízení, nýbrž dokážou klást i nepřijemné otázky. Strach z věřících, kteří jsou vědomi své zodpovědnosti za církev prostřednictvím darů Ducha svatého, které obdrželi ve svátosti biřmování. Strach z lidí mimo církev, kteří nám nastavují zrcadlo a demaskují naše sklony k farizejství.

Názorným projevem tohoto strachu jsou podle mého názoru nejen samotné normy, ale i způsob jejich prezentace a především poznámka pana arcibiskupa Zvolenského, že on bude žádat o povolení k vystoupení v médiích apoštolského nuncia. Sídelní biskup přeci není podřízeným velvyslance Vatikánu! Stavět se do pozice bezmocného úředníka je nejen zbabělé, ale i neevangelní. Copak věříme v jednu svatou, všeobecnou, úřednickou církev? Ale podobnou zkušenost máme mnozí i v Česku. Opakovaně jsem usiloval o setkání s panem biskupem Baxantem, avšak ani mluvčí, ani jeho sekretář se mi přes svůj výslovný slib neodvážili ozvat byť i se zápornou odpovědí. To píšu ne proto, abych znevažoval roli biskupů, nýbrž naopak, abych jim i nám připomněl jejich důstojnost! Modleme se, aby Kristus znovu prošel zavřenými dveřmi se svým "NEBOJTE SE!"

Dovolte mi parafrázovat známý výrok: situace je zoufalá, nikoli však vážná. V tomto duchu nabízím čtenářům ještě jedno vysvětlení zmíněné události: jde o snahu projevit účinnou kolegialitu odvolanému arcibiskupovi Bezákovi, kterému prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet zakázal jakékoliv vystupování v médiích. Uznejte, není to od jeho spolubratří krásné gesto? :))

Personální změny v radiu Lumen

K personálním změnám došlo v souvislosti s kauzou Bezák v katolickém rádiu Lumen. Koncem roku 2012 byl odvolán redaktor Boris Koróni. Záznam jeho poslední společné relace s Petrem Kršiakem najdete zde - a stojí za to vtisknout si do srdce jejich odkaz. Rozhovor z března 2013 s ním zde. Mluví zde mj. o ukončení spolupráce rádia s redaktorem Jozefem Polešenským, který o tom referoval zde.- důvodem byly dvě zprávy o majetkových souvislostech odvolání arcibiskupa Bezáka na jeho blogu (zde a zde). Krátký televizní rozhovor s oběma zde. Velmi si vážím osobní statečnosti redaktorů, který boji za pravdu obětovali své zaměstnání, a doporučuji vaší pozornosti Slobodný vyslielač, který najdete zde.

Sympozium občanského sdružení Kampanila 9. 2. 2013

V Trnavě se uskutečnilo sympozium s názvem Od viery k nádeji, pořádané nově založeným občanským sdružením Kampanila. To si vzalo za cíl přispívat k otevřenosti církve a jejímu dialogu se světem. Vystoupili Tomáš Halík (videozáznam zde), Róbert Bezák (videozáznam zde), Eva Trizuljaková a Jan Matejka. Sympózium nebylo určeno široké veřejnosti, což však jistě nebude pravidlem :)) Televizní reportáž a krátké rozhovory s hlavními protagonisty včetně arcibiskupa Bezáka zde, tiskové zprávy např. zde a zde.

Trnavská novéna

Svědectví účastníka modlitebního shromáždění:

V nedeľu, 18. novembra, som sa po druhýkrát zúčastnil modlitbového stretnutia na podporu nášho, dnes už emeritného, arcibiskupa Róberta Bezáka. Tentokrát to bolo počas nedeľnej procesie na Trnavskej novéne. Hoci som sa s ním nikdy nerozprával osobne, vôbec som nerozmýšľal, či sa k modlitbovému protestu proti jeho odvolaniu pripojiť. Som naopak hrdý, že mu aspoň takto môžem vyjadriť sympatie a poďakovať za to, že ho máme.

Podľa článkov v novinách sa stretnutia zúčastnilo približne 150 ľudí, ďalší ľudia kráčali s jeho podobizňou v rukách v trojtisícovej procesii. Nerátal som to, ale pamätám si mnohé tváre ľudí v sprievode, ktorí nám vyjadrovali sympatie úctivým pokývnutím hlavy, úsmevom, poďakovaním, alebo pripojením sa do zhromaždenia. Okrem transparentu s fotkou Mons. Róberta Bezáka a s nápisom „Navždy náš arcibiskup“ sme mali v rukách i pohľadnicu s jeho podobizňou, ktorú si ľudia do procesie brali so sebou.

Pre mňa osobne je Mons. Róbert Bezák symbolom chlapa, zrelého človeka, zdravej viery a nutným krokom vpred. Doma nás vždy učili, že do kostola nechodíme kvôli kňazovi, ľuďom, alebo prostrediu a že viera v Boha a cirkev sa ani v minulosti vždy stopercentne nezhodli. Práve preto jeho odvolanie nezatriaslo mojou vierou v Boha, ale zlomilo moju dôveru v cirkev. Vraví sa však, že všetko zlé je na niečo dobré a práve takéto radikálne udalosti nám dávajú priestor na zrod čohosi nového.

Ivan Oboril

 

Vzkaz Otci arcibiskupovi, který mu rád tímto způsobem zprostředkuji:

Vážený duchovný otec, náš arcibiskup Róbert Bezák, náš dobrý pastier, ktorý nám v tomto období Trnavskej Panny Márie chýbate tu v Trnave. Z vyššej moci ste museli od nás odísť, ale my nezabúdame, ako ste nás viedli cez P. Máriu Trnavskú ku sv. Krížu. Tak my teraz stojíme pri sv. Krížia pred Trnavskou Pannou Máriou, modlíme sa za Vás , aby Vás ochraňovala a podporovala v tejto pre Vás ťažkej dobe. Myslíme na Vás a podporujeme Vás modlitbou k P. Márie Trnavskej, aby nám Vás vrátila do našej Trnavy. Spomíname na Vás a prosíme Pána Boha za Vaše zdravie, aby Vám dal silu tento ťažký údel prekonať. Matka Božia Trnavská, zober otca Bezáka do svojich rúk a pod svojim plášťom ho veď cestou, ktorú mu Pán Boh udelil. Koho Pán Boh miluje, krížom ho navštevuje.

Pozdravuje Vás veriaca Anka a veriaci z Trnavy

Personální změny

Apoštolský administrátor arcidiecéze Ján Orosch přijal demisi pěti děkanů (vikářů) jmenovaných dříve R. Bezákem.

Po pouhých dvou měsících byl z Trnavy přeložen kaplan Ludovit Kuban, který veřejně svědčil o R. Bezákovi jako o spravedlivém člověku a vyzýval věřící k hledání pravdy.

P. Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, který se podílel na organizaci veřejné diskuze v Hlohovci, nebyl potvrzen ke službě exorcisty v dalších letech.

 

Zavření restaurace Galéria

Týden po odvolání arcibiskupa byla zavřena restaurace Galéria, kterou Róbert Bezák zřídil v sousedství Galérie Trnavské arcidiecéze. Tato restaurace měla mj. umožňovat neformální setkávání obyvatel města a kněží včetně arcibiskupa, kteří se zde stravovali. Počátkem listopadu se objevila zpráva, že ani samotná galérie není nadále v provozu. O definitivním uzavření restaurace bylo rozhodnuto v březnu 2013, zpráva o tom zde.


<< 1 | 2