Trnavská novéna

Svědectví účastníka modlitebního shromáždění:

V nedeľu, 18. novembra, som sa po druhýkrát zúčastnil modlitbového stretnutia na podporu nášho, dnes už emeritného, arcibiskupa Róberta Bezáka. Tentokrát to bolo počas nedeľnej procesie na Trnavskej novéne. Hoci som sa s ním nikdy nerozprával osobne, vôbec som nerozmýšľal, či sa k modlitbovému protestu proti jeho odvolaniu pripojiť. Som naopak hrdý, že mu aspoň takto môžem vyjadriť sympatie a poďakovať za to, že ho máme.

Podľa článkov v novinách sa stretnutia zúčastnilo približne 150 ľudí, ďalší ľudia kráčali s jeho podobizňou v rukách v trojtisícovej procesii. Nerátal som to, ale pamätám si mnohé tváre ľudí v sprievode, ktorí nám vyjadrovali sympatie úctivým pokývnutím hlavy, úsmevom, poďakovaním, alebo pripojením sa do zhromaždenia. Okrem transparentu s fotkou Mons. Róberta Bezáka a s nápisom „Navždy náš arcibiskup“ sme mali v rukách i pohľadnicu s jeho podobizňou, ktorú si ľudia do procesie brali so sebou.

Pre mňa osobne je Mons. Róbert Bezák symbolom chlapa, zrelého človeka, zdravej viery a nutným krokom vpred. Doma nás vždy učili, že do kostola nechodíme kvôli kňazovi, ľuďom, alebo prostrediu a že viera v Boha a cirkev sa ani v minulosti vždy stopercentne nezhodli. Práve preto jeho odvolanie nezatriaslo mojou vierou v Boha, ale zlomilo moju dôveru v cirkev. Vraví sa však, že všetko zlé je na niečo dobré a práve takéto radikálne udalosti nám dávajú priestor na zrod čohosi nového.

Ivan Oboril

 

Vzkaz Otci arcibiskupovi, který mu rád tímto způsobem zprostředkuji:

Vážený duchovný otec, náš arcibiskup Róbert Bezák, náš dobrý pastier, ktorý nám v tomto období Trnavskej Panny Márie chýbate tu v Trnave. Z vyššej moci ste museli od nás odísť, ale my nezabúdame, ako ste nás viedli cez P. Máriu Trnavskú ku sv. Krížu. Tak my teraz stojíme pri sv. Krížia pred Trnavskou Pannou Máriou, modlíme sa za Vás , aby Vás ochraňovala a podporovala v tejto pre Vás ťažkej dobe. Myslíme na Vás a podporujeme Vás modlitbou k P. Márie Trnavskej, aby nám Vás vrátila do našej Trnavy. Spomíname na Vás a prosíme Pána Boha za Vaše zdravie, aby Vám dal silu tento ťažký údel prekonať. Matka Božia Trnavská, zober otca Bezáka do svojich rúk a pod svojim plášťom ho veď cestou, ktorú mu Pán Boh udelil. Koho Pán Boh miluje, krížom ho navštevuje.

Pozdravuje Vás veriaca Anka a veriaci z Trnavy