Shromáždění v Trnavě 2. a 6. 7. 2012

Shromáždění v Trnavě 2. a 6. 7. 2012

Trnavští věřící se dvakrát sešli v centru Trnavy, podporu Robertu Bezákovi projevovali např. květinami a transparentem "Navždy náš arcibiskup". Novinová zpráva zde. V neděli pak část věřících zůstala před katedrálou v době bohoslužby, kterou dříve R. Bezák sloužil.