Úprava pravidel rezignace biskupů - DOPLNĚNO

10.11.2014 06:31

Papež František schválil reskript, kterým mj. stanovuje věk odchodu do důchodu i pro kardinály římské kurie. Zajímavé je ustanovení, podle něhož k případnému požádání biskupa o předčasnou rezignaci může dojít až "po jeho obeznámení s důvody této žádosti a pozorném vyposlechnutí si jeho argumentů, v bratrském dialogu". Upozornila na to slovenská redakce Vatikánského rozhlasu. Do kontextu kauzy Bezák tuto zprávu zasadily mj. televize TA3 a server Pravda. Pravidlo sice platí až dnem vyhlašení, vyjadřuje však obecně platnou zásadu chování v duchu evangelia, proto věříme, že nakonec dojde k jeho uplatnění i v případě arcibiskupa Bezáka.

DOPLNĚNÍ: Byl jsem upozorněn na komentář kardinála Miloslava Vlka k dané věci, na který rád upozorňuji - jsem totiž stejně jako pan kardinál přesvědčen, že toto opatření vydal papež František "v reakci na některá odvolání biskupů, se kterými "kompetentní autorita" velký dialog zřejmě nevedla", mezi něž kardinál Vlk výslovně řadí arcibiskupa Bezáka.