Změny v Trnavě po 1. červenci

26.09.2012 01:37

V trnavské arcidiecézi dochází po odvolání Róberta Bezáka k celé řadě změn. Byla zavřena restaurace Galéria. Apoštolský administrátor diecéze Ján Orosch přijal demisi pěti děkanů (vikářů) jmenovaných dříve R. Bezákem. Po pouhých dvou měsících byl z Trnavy přeložen kaplan Ludovit Kuban, který R. Bezákovi vyjádřil podporu.

V neděli 9. září byl v kostelech trnavské arcidiecéze čten pastýřský list biskupa Jána Orosche, pověřeného prozatimní správou trnavské arcidiecéze. Mj. obsahuje výzvu, aby věřící přijali rozhodnutí Svatého Stolce "v duchu poslušnosti a dôvery". (Jsem přesvědčen, že vyjádření podpory Róbertu Bezákovi a tázání se po důvodech jeho odvolání je projevem poslušnosti a důvěry. Jestliže dítě neposlouchá a nedůvěřuje mi, schová se a provádí lumpárny. Jestliže naopak přichází za mnou a ptá se mě, dorůstá k dospělosti. Poslušnost udržuje řád, důvěra umožňuje dialog. Pozn. M. Müller)