Tichá pošta z Vatikánu 18. 5. 2015

19.12.2015 21:23

Dne 18. 5. 2015, měsíc po setkání arcibiskupa Bezáka s papežem Františkem za účasti kardinála Vlka, dorazil na Slovensko podivný dopis, Podivný byl již způsob jeho doručení: údajně mělo jít o list ze státního sekretariátu Svatého stolce, byl však doručen prostřednictvím slovenské nunciatury a obsah zveřejněn prostřednictvím TK KBS, ovšem bez udání autora dopisu nebo jiných identifikačních ůdajů (čtenář by očekával třeba číslo jednací). Neméně podivný byl i jeho obsah: "zarmútená Svätá stolica" v něm upřesnuje, že výše zmíněná audience byla jen gestem bratrské lásky papeže Františka a netýkala se případu jeho odvolání. Proti tomu se ohradil kardinál Vlk jakožto očitý svědek; v prohlášení 24. 5. potvrdil svá slova, že se papež nechal od arcibiskupa Bezáka informovat o průběhu kauzy.

V listopadu 2015 vyšla pravda najevo, když arcibiskup Zvolenský referoval o setkání slovenských biskupů s papežem. Tohoto potvrzení svědectví kardinála Vlka si povšiml ve svém komentáři slovenský jezuita Jaroslav Rindoš, bývalý vedoucí slovenské sekce vatikánského rozhlasu. Komentář převzal na svých internetových stránkách i kardinál Vlk. Zůstává otázkou, komu nebo čemu měl zjevně falešný květnový dopis sloužit.