Rozhovor s Oľgou Záblackou, blog A. Skubly, P. Martinického

21.07.2014 22:30

Server christnet.cz přinesl rozhovor s Oľgou Záblackou, režisérkou filmu Arcibiskup Bezák Zbohom.

Přemítání nad dvěma roky kauzy přináší ve svém blogu Andrej Skubla. Za klíčovou považuji závěrečnou pasáž obsáhlého textu, s níž se ztotožňuji. Píše se zde mj. toto: "Je podľa mňa zrejmé nad akúkoľvek rozumnú pochybnosť, že ak niektoré osoby zo Štátneho sekretariátu takýmto spôsobom šafárili s financiami, tak oprávnene museli cítiť snahy arc. Bezáka o usporiadanie a sprehľadnenie finančných tokov (smerujúcich do Vatikánu aj cez Slovensko) ako hrozbu voči sebe. Je teda celkom dôvodné podozrenie, že snahy arcibiskupa vedúce k transparentnosti a náprave finančných relácií jednoducho ohrozovali niektorých členov Rímskej kúrie, nevynímajúc ani prelátov na vyšších stupňoch cirkevnej hierarchie. Ďalej, je dôvodné podozrenie, že arc. Bezák bol odstavený účelovo, aby bola zároveň odstránená táto hrozba, že by poukázal na niektoré pochybné finančné praktiky vo Vatikáne. Preto tak enormne nie je záujem, aby sa stretol s pápežom."

Výpadu J. Čarnogurského jsme se věnovali zde; podrobněji Pavol Martinický ve svém blogu.