Role kardinála Vlka v kauze Bezák

15.04.2015 10:46

Emeritní pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, se přičinil o to, aby se případ pana arcibiskupa Bezáka pohnul k rozuzlení. Po setkání ve Vatikánu 10. 4. vyšel článek ve SME, citovaný na Christnet.cz, kde se objevilo několik neautorizovaných výroků kardinála Vlka. Následoval jeho rozhovor pro český Katolický týdeník. Nyní byl publikován zatím nejobsáhlejší rozhovor s ním na toto téma na serveru Cesta+, kde se pan kardinál mj. vrací ke svému dřívějšímu vyjádření pro Christnet.cz, koriguje některé své tehdejší domněnky a vysvětluje i rozpory mezi výše uvedenými reflexemi schůzky papeže Františka a arcibiskupa Bezáka. Kdo můžeš pochopit, pochop.

Jakožto přímý účastník jím zmíněné bohoslužby v Brně si vážím toho, že pan kardinál - navzdory nesouhlasu se způsobem, kterým jsme se pokusili naše biskupy oslovit - se o příběh pana arcibiskupa Bezáka nepřestal zajímat. Naopak se v posledním roce aktivně zasadil o to, aby se odstraněnému arcibiskupovi přes všechny záměrné překážky podařilo přednést svůj případ papeži. To bylo cílem podporovatelů pana arcibiskupa, jejichž roli nelze zpochybnit. Obětavě se totiž starali o to, aby se kauzu nepodařilo zamést pod koberec, a soustavně se po celé tři roky za její vyřešení modlili a modlí.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský 8. 11. 2012 na tiskové konferenci prohlásil, že kauzou Bezák se církev očišťuje. Věříme, že tomu tak bude - že odhodlání arcibiskupa Bezáka neustoupit bezpráví a ochota tolika věřících stát v tomto zápase při něm skutečně přispěje k dalšímu očišťování církve, které se line celými jejími dějinami a bude pokračovat až do slavného Kristova přichodu.

Miloslav Müller