Působení Róberta Bezáka v Trnavě

26.09.2012 01:29

Nový arcibiskup přišel do Trnavy s vizí přebudování arcidiecéze. Snažil se o bourání hradeb mezi církví a společností, mezi klérem a laiky. Setkával se s věřícími v rámci Hodiny s arcibiskupem, kdy přednášel o aktuálních otázkách a odpovídal na otázky. Přivedl na Slovensko akci Noc kostelů, při níž se kostely otevírají návštěvníkům, kteří běžně do kostela nechodí. Jako projev poděkování aktivním laikům zřídil Cenu biskupa Pavla Jantausche. V budově používané arcibiskupským úřadem zřídil galérii, jejíž součástí byla i restaurace.

Za své úsilí byl jmenován čestným občanem města Trnavy.

Přistoupil i k nepopulárním opatřením jako byla redukce počtu zaměstnanců, výměna většiny děkanů a některých farářů. Brzy po jeho nástupu do úřadu došlo ke konfliktu s emeritním arcibiskupem Jánem Sokolem; Róbert Bezák tehdy přijal rázná opatření k omezení vlivu emeritního arcibiskupa.