Otazníky kolem vizitační zprávy

05.10.2012 23:39

Italský znalec Vatikánu Sandro Magister uveřejnil 20. září článek, v němž operuje údaji ze závěrečné zprávy apoštolské vizitace počátkem roku 2012 v trnavské arcidiecézi (v angličtině). Zpráva o tom vyšla v deníku SME, který otiskl i nesouhlasné stanovisko ekonomické poradkyně Anny Hušcavové k publikovaným tvrzením. Dne 1. října publikoval týž autor další článek (v angličtině). Oběma článkům se podrobněji věnuje server Svet kresťanstva. Po prostudování uvedených zdrojů si dovolím tyto komentáře:

1/ Údaje prezentované S. Magisterem korespondují s 11 otázkami, na něž arcibiskup Róbert Bezák odpovídal, proto je lze považovat za autentické. Vyplývá z toho, že zpráva z apoštolské vizitace pronikla mimo patřičné úřady.

2/ Anna Hušcavová rozporuje řadu tvrzení, obsažených v prvním článku S. Magistera a tedy zřejmě i ve zprávě z apoštolské vizitace. Také R. Bezák ve své odpovědi na otázku č. 10 poukazuje na to, že otázka vychází z nepravdivých domněnek. Pokud se výpověď A. Hušcavové prokáže jako pravdivá, bude tím objektivně zpochybněna věrohodnost vizitační zprávy.

3/ S. Magister v nejnovějším článku tvrdí, že arcibiskup R. Bezák se v ekonomických otázkách mohl provinit proti Kodexu kanonického práva obcházením ekonomické rady arcidiecéze. V trnavské arcidiecézi přitom byla tato rada řádně zřízena, jak vyplývá z jejího statutu.