Podeváté za obnovení důvěry, podruhé Na cestě k dialogu

11.05.2015 23:36

Neodůvodněné odstranění arcibiskupa Bezáka způsobilo ztrátu důvěry a poukázalo na nedostatek otevřeného dialogu v našem církevním společenství, přičemž obojí je nutnou podmínkou pro utváření církve jako rodiny Božích dětí. V trnavské arcidiecézi proto proběhlo již osm modlitebních setkání za obnovení důvěry; vyvrcholením devítníku modliteb bude setkání v neděli Seslání Ducha svatého 24. května v obci Merašice, viz pozvánku. V případě dobrého počasí bude modlitba růžence i bohoslužba před tamním kostelem sv. Martina.

V České republice proběhlo v loňském roce první kolokvium v Olomouci, kde kauza arcibiskupa Bezáka silně rezonovala. Ve dnech 5. a 6. června proběhne druhý ročník kolokvia Na cestě k dialogu, věnovaný dialogu na téma rodina v církvi, k čemuž nás vyzval papež František v souvislosti s římskou synodou. Pozvánku najdete zde, více informací na webu www.nacestekdialogu.cz nebo na facebooku.