Počet signatářů dopisu Svatému otci roste

12.11.2012 00:49

Je zřejmé, že dopis Svatému Otci, obsahující naše svědectví o Róbertu Bezákovi, je v tuto chvíli o to aktuálnější. Počet těch, kteří se k němu připojili, se mezitím rozrostl o dalších 636 lidí. Díky všem, kdo jste shromáždili třeba i stovku podpisů, díky ale i vám, kteří jste nelitovali námahy a poslali svůj podpis. Věřím, že mi odpustíte, že v tuto chvíli nestíhám vyřizovat všechnu korespondenci, publikovat vaše svědectví apod. Proto alespoň takto souhrnně: díky za vaše slova povzbuzení a za modlitby. Nezapomeňte prosím, že svým podpisem jsme se zavázali myslet v modlitbách i na Svatého Otce a jeho úmysly.