Paralela s Josefem Toufarem

03.05.2013 17:50

K případu arcibiskupa Bezáka se nezvykle otevřeně vyjádřil Miloš Doležal, autor knihy o umučeném čihošťském farářovi, která zvítězila v ČR v anketě Kniha roku 2012. V rozhovoru v literárním měsíčníku Host 2/2013 odpovídal na otázku: "Vnímáte peripetie životního osudu patera Toufara, a především jeho nespravedlivé vyhnání ze Zahrádky po únoru 1948, již jako jakýsi historický příběh, nebo se podobná kněžská dramata, v nichž hlavní úlohu hraje žášť či bezpráví, odehrávají i dnes?" Odpověděl takto: "Nemůžu nejmenovat trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, který byl bezdůvodně odvolán a kterému se děje příkoří ze strany církevní "vrchnosti" a bohužel i ze strany jeho spolubratrů včetně litoměřického biskupa Baxanta. Vůči Róbertu Bezákovi jsou používány metody a manýry, které si vůbec nezadají s praxí okresních fízlů a donašečů. To neuvěřitelné ponižování, když ho "lustrují" otázkami typu: "Ukazujete se na veřejnosti v civilním oblečení, v riflích a košili? Navštěvujete koupaliště, tělocvičny, sauny?" Právě svou mužností, jistým druhem klidu, normálností a otevřeností mi otec Bezák Josefa Toufara připomíná. Oběma přitom šlo o odvrácení se od mrtvolného klerikalismu směrem k praktické pastoraci, ke konkrétní pomoci druhým."