Palčivé komentáře

20.04.2015 14:56

V kauze Bezák nastal důležitý obrat co se týče životního příběhu pana arcibiskupa, a my věříme v moudré rozhodnutí papeže Františka. Neméně napínavé je, co dobrého z takto hluboké krize vytěžíme jako společenství církve - vždyť těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba otevřenosti, která může i pálit. To si jistě uvědomují i autoři aktuálních komentářů a analýz:

- brat Šavol (Karol Lovaš) vidí vztah slovenských biskupů v paralele s příběhem Jákobových synů a říká nahlas to, co vyčetl z náznaků kardinála Vlka (blog na Aktuality.sk zde a zde);

- Martin Vaňáč předkládá podrobnou analýzu sovislostí kauzy i jejího možného vyústění (Christnet.cz);

- Matúš Demko připomíná, že když definitivně padla představa viny Róberta Bezáka, je čas přehodnotit i to, co bylo na jejím základě spácháno (Postoy.sk).