"Očištění" trnavské baziliky

10.03.2014 08:00

V čem spočívá hlavní potíž tzv. kauzy Bezák? Že církevní představitelé řeší, jak by se měl nebo neměl chovat odvolaný arcibiskup a jak by se měli nebo neměli chovat ti, kteří se ho zastávají, a přitom neřeší PŘÍČINU, proč tato kauza existuje: totiž že na základě intrik těch, kteří od počátku nepřijali autoritu řádně ustanoveného arcibiskupa, došlo k jeho odvolání bez možnosti se obhájit. Ti, kteří vytrvale poukazují na to, že mlčení k tomuto postupu zcela zásadně škodí naší církvi, jsou označováni za její nepřátele.

Obrazem tohoto stavu jsou poslední události v trnavské bazilice. Kněz předsedající bohoslužbě 1. 3., obětované za zdraví a Boží požehnání pro arcibiskupa Róberta Bezáka, záměrně pozměnil úmysl bohoslužby. Mrzí mě, že nesouhlas s tímto postupem nebyl projeven kultivovaněji. S poukazem na údajné "násilí" v Božím domě uspořádalo vedení arcidiecéze 8. 3. obřad odprošení Boha za znauctění posvátného prostoru, kterému předsedal arcibiskup Ján Orosch (zpráva ABU zde). Kdy bude bazilika očištěna od skutečného zneuctění, kterým je podle mého názoru zneužití kněžské služby k odsuzování arcibiskupa Bezáka? PŘÍČINA incidentu byla totiž odbyta slovy o nadbytečnnosti vyjádření celebrujícího kněze (vyjádření ABU zde). Je smutné, že vedení trnavské arcidiecéze tím převzalo úhel pohledu bulvárních médií na celou událost.

 

Velmi prosím všechny, kterým leží na srdci osud arcibiskupa Bezáka i celé naší církve: vytrvejme na cestě bez nenávisti. Učme se od Krista, jak být věrní pravdě i lásce současně.