Nedelné popoludnia - Anna z Trnavy

06.10.2012 21:08

Pravidelne som sa zúčastňovala nedeľných popoludní, na ktorých náš arcibiskup Mons. Bezák v Kostole sv. Anny v Trnave odpovedal na naše ústne aj písomné otázky. Čoskoro sa záujemcia do kostola sv. Anny nezmestili a preto boli stretnutia preložené do katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Odchádzali sme posilnení vo svojej viere. Jeho odvolanie sa nás dlboko dotklo. Stále počúvam otázky prečo? prečo? prečo?, ale nikto neodpovedá.
Nikto nám nevysvetlil prečo zatvorili reštauráciu v arcibiskupskom paláci, kde na stene bol kríž a milá obsluha. To, že ju museli zatvoriť, podľa miestnej tlače, počas nedokončeného obeda, určite nebolo dielom Ducha Svätého, ale zloby a nenávisti. Tak isto aj zatvorenie arcibiskupskej galérie! Boli to miesta pre nasýtenie tela aj ducha. Otec arcibiskup nezabúdame.