Medailon o přeloženém trnavském děkanovi Kubincovi

03.07.2013 23:16

U příležitosti přeložení P. Marcela Kubinca z úřadu trnavského děkana (více o tom zde) vytvořila TV Karpaty medailon o něm a jeho působení v Trnavě. Seznamte se s tímto blízkým spolupracovníkem arcibiskupa Róberta Bezáka zde. I když petice Trnavčanů nevedla ke změně názoru apoštolského administrátora biskupa Jána Oroscha, nebyla zjevně zbytečná, protože je dokladem lásky, kterou farníci svému faráři opětovali. Otče Marceli, všechna čest!