Květnový dopis Svatého stolce ve světle nedávné Ad liminam

27.11.2015 22:42

Na serveru Christnet vyšel komentář slovenského jezuity Jaroslava Rindoše, který připomíná rozpor mezi svědectvím kardinála Miloslava Vlka o setkání papeže Františka s arcibiskupem Bezákem a dopisem Svatého stolce, který byl zprostředkován slovenskou nunciaturou a bez podpisu zveřejněn Tiskovou kanceláří KBS v květnu 2015. Jeho neznámý autor se snažil relativizovat vyjádření kardinála Vlka,  přímého účastníka dubnového setkání. Bývalý vedoucí slovenské sekce vatikánského rozhlasu si všímá toho, že listopadová návštěva slovenských biskupů Ad limina prokázala pravdivost slov pana kardinála. Zůstává otázkou, komu nebo čemu měl sloužit zmíněný květnový dopis z Vatikánu.