Dopisy a cesty na Vranov

19.10.2013 23:16

Někteří lidé se nemohou zúčastnit středečního shromáždění v Brně a přesto by se rádi zapojili do naší snahy oslovit shromážděné biskupy s prosbou o pomoc při zprostředkování setkání arcibiskupa Bezáka s papežem Františkem. Někteří se údajně chystají do Vranova u Brna, kde jednání obou biskupských konferencí probíhá (případné bližší informace rád zveřejním). Několik lidí se rozhodlo oslovit biskupy prostřednictvím soukromých dopisů přímo na jejich zasedání - i tímto způsobem je možné se připojit. Adresa je:

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly

Vranov 7, 664 32  Vranov u Brna

 

Prosím, nezapomeňme v těchto dnech na modlitbu, abychom pracovali ne ke svojí, nýbrž k větší cti a slávě Boží!