Dny Josefa Zvěřiny v Jihlavě - František Srovnal

30.08.2012 19:41

Arcibiskupa Bezáka jsem znal z křesťanských médií a pak jsem měl tu možnost se s Ním osobně setkat na loňských XVIII. Dnech Josefa Zvěřiny v Jihlavě, které měly téma „Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu“.

Nový trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák vystoupil s přednáškou nazvanou Prvních dvacet let na cestě do „země zaslíbené“ aneb Náboženský život a žebříček hodnot na Slovensku po pádu komunisticko-ateistického režimu. Velmi kriticky a jasně popsal pozvolný upadající zájem věřících o náboženský život na Slovensku, poukázal na odloučenost církve od života běžných lidí, na to, že biskupové a kněží nedokáží reflektovat potřeby věřících a komunikovat s laiky.

Za to, co řekl při své přednášce a potom v kuloárech při Jeho vystupování z něj přímo čišela velká, osvícená, charismatická osobnost. Bylo zde mimo jiné řečeno, že Slováci nám záviděli kard. Tomáška a Češi nyní "závidějí" Slovákům takového skvělého biskupa.