Dementi jedné pomluvy

19.07.2013 12:09

Již ze dvou stran se ke mně donesla další pomluva na adresu arcibiskupa Bezáka, proto jsem se rozhodl věc uvést na pravou míru: není pravda, že by pan arcibiskup dostal nabídku sejít se s papežem Františkem, natož aby se s ním sešel a odmítl jeho nabídky. Rád bych šiřitele takových jedů upozornil na existenci přikázání "nevydáš křivého svědectí proti bližnímu svému". V církvi můžeme mít různé názory, ale Boží přikázání platí pro všechny.