Charizmatický kazateľ - Oľga Kubánová

07.09.2012 22:05

Hoci Mons.R.Bezák zastával arcibiskupský úrad .od júla 2009, prvýkrát som bola na sv. omši, ktorú on celebroval, až na sklonku roka, na Sviatok Svätej rodiny.Na jeho kázeň si dodnes živo spomínam. Bol to skutočný zážitok-jednoduché slová, príjemný hlas, úprimný príhovor k svojim veriacim bez rečníckych po'z a gest, bez nátlaku, skrátka hlboká úvaha o súčasnej rodine, hľadanie cesty, ako zlepšiť situáciu. Myslím, že slová pána arcibiskupa plné pochopenia pre ľudskú nedokonalosť a viery v Božiu lásku , milosrdenstvo a v pomoc Božej matky našli odozvu v srdciach všetkých prítomných v Chráme sv.Jána Krstiteľa. Bolo priam hmatateľné, ako priestor napľňa pozitívna energia, spolupatričnosť, túžba podieľať sa na zlepšení. Myslím, že v chráme nebolo človeka, ktorý by nebol prítomný duchom, všetci sme žili myšlienkami kazateľa-ľudia prikyvovali, usmievali sa, sem-tam sa ozval aj slabučký smiech,lebo pán arcibiskup dokázal vniesť do svojej kázne aj humor. Skutočný kazateľ, nie rečník.A kedˇdohovoril, iste som nebola jediná, kto mal chuť zatlieskať a tak vyjadriť hlbokú vdˇaku a obdiv. Verím, že v tú nedeľu sa veľa žien potešilo kvietku od svojho manžela, lebo aj takýto svetský prejav lásky a záujmu pán arcibiskup pripomenul.
Od Sviatku Svätej rodiny som vzhľadávala príležitosť, aby som mohla počúvať tohto charizmatického kazateľa. Od oslovenia prítomných "Moji milí" až po záver príhovoru to bol vždy znova povznášajúci, inšpirujúci zážitok a túžba zatlieskať mu.
Potlesk nakoniec prišiel,ale,bohužiaľ,až na zhromaždeniach či koncerte po jeho nevysvetlenom a pre mňa nepochopiteľnom odvolaní.
Verím,že sa ešte dožijem dňa, kedy bude Trnava potleskom vítať svojho arcibiskupa, kedˇsa vráti, aby pokračoval v diele,ktoré musel zanechať nedokončené.