Biskup upřímného a dobrého srdce - Helena Ciprysová

26.08.2012 01:05

Bohužel jsem neměla možnost biskupa Róberta Bezáka poznat osobně, ale z mnoha jeho  vystoupení, která jsou zaznamenaná jsem se přesvědčila, že je to biskup upřímného a dobrého srdce. Člověk, který si klade otázky a nebojí se hledat poctivé odpovědi. Myslím, že právě tímto dokázal oslovovat takové široké společenství lidí. Pochopil, v čem spočívá role biskupa a dobrého pastýře, že to není jen příležitost k využívání nějakých privilegií a budování církevnické kariéry, ale především služba jejímž úkolem je postavit se do čela těch, kteří chtějí hledat pravdu a putovat po její cestě. Uvědomil si, že některé způsoby řeči, vystupování a komunikace v církvi dosud běžné již mají prošlou dobu použitelnosti a že je třeba mluvit jazykem, kterému se dnes rozumí. Zároveň tím dokazoval, že křesťanské poselství je srozumitelné, a dokonce i chtěné, a to právě tam, kde by se to nepředpokládalo. Reinterpretováním evangelia a používáním metafor srozumitelných dnešní době dodával této zvěsti novou svěžest.