Svědectví o Róbertu Bezákovi

Svědectví o Róbertu Bezákovi

Webové stránky, na nichž se nacházíte, jsou jednou z mnoha aktivit na podporu arcibiskupa Róberta Bezáka, vyhnaého z Trnavské arcidiecéze. Poněkud překvapivě (i pro mě samotného :)) jsem jejich autorem a administrátorem, ačkoliv jsem do 2. července 2012 pana arcibiskupa vůbec neznal. Mnohé věci mě pobouří, zpravidla však na ně kvůli jiným starostem zapomenu. V tomto případě tomu však bylo jinak. Od přečtení prvního článku o odvolání R. Bezáka moje pozornost k tomuto případu stále narůstala, až jsem pochopil, že nemůžu zůstat nečinný. Hledám způsob, jak v dané situaci jednat s láskou k církvi, úctou k papeži a věrností svému svědomí. Považuji za svou povinnost podat svědectví o tom, že arcibiskupa Róberta Bezáka vnímám jako dobrého pastýře. Jako Čech mám tuto povinnost dvojnásob, protože v naší zemi prožíváme víru uprostřed sekularizované společnosti, pro níž je Robert Bezák inspirujícím svědkem víry.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

 

Že jde o marnou aktivitu? Stalo se, že vlny zanesly na břeh milióny živých mušlí. Mnoho lidí se seběhlo na pláži a litovali nebohá zvířata. Jakýsi chlapec chvíli stál, pak sebral jednu mušli a odnesl ji do moře. Vrátil se, vzal druhou, třetí. Všimla si ho jakási žena: chvíli stála, pak sebrala jednu mušli a odnesla ji do moře. Vrátila se, vzala druhou, třetí...