Trnavským arcibiskupem jmenován Ján Orosch

Trnavským arcibiskupem jmenován Ján Orosch

Nástupcem Róberta Bezáka v Trnavě se stal dosavadní pomocný biskup Ján Orosch, který v uplynulém roce působil jako apoštolský administrátor arcidiecéze. Velmi podivně zni zdůvodnění tohoto kroku podle papežského nuncia (zde), když si uvědomím procesy, které za poslední rok v Trnavě proběhly. Jak může nejbližší spolupracovník sídelního biskupa po jeho vyhnání systematicky likvidovat projekty, které za tři roky, kdy měl arcibiskupu Bezákovi pomáhat, vznikly? Z mnoha komentářů vybírám následující:  

- Vladimír Palko (zde) vzpomíná pragmatické a falešné obvinění, kterým Krista poslal na kříž velekněz Kajfáš, a rovněž krutou daň, kterou francouzští katolíci zaplatili za falešné odsouzení důstojníka Dreyfuse. Věru, oba případy mají s tím naším hodně společného.

- Brat Šavol (zde) velmi otevřeně mluví o tom, že jmenování Jána Orosche nenese rukopis papeže, ale jeho kurie (tedy týchž lidí, kteří odstranili z Trnavy Róberta Bezáka).

- Rút Lačná (zde) mluví o pokoji falešném a skutečném.