Rozhovor o Janu Husovi z léta 2010

Rozhovor o Janu Husovi z léta 2010

V týdeníku Církve československé husitské vyšel koncem srpna 2015 zkrácený přepis rozhovoru z r. 2010 s biskupem této církve Janem Hradilem a s tehdy trnavským arcibiskupem Róbertem Bezákem (zde, s. 3-4). Je zajímavé číst slova pana arcibiskupa z perspektivy jeho situace po odvolání. Kéž bychom se stejně jako Jan Hus nenechali církvi znechutit a nerezignovali na úsilí o její očištění, jemuž mnozí tolik obětovali.