Hodina bez arcibiskupa

Hodina bez arcibiskupa

V souvislosti se třetím výročím odvolání arcibiskupa Bezáka z čela trnavské arcidiecéze zorganizovalo občanské sdružení Kampanila 28. 6. 2015 v Trnavě veřejnou diskuzi. Ta dostala název Hodina bez arcibiskupa, což odkazuje na Hodiny s arcibiskupem, pravidelné nedělní katecheze spojené s diskuzí, které během svého působení v Trnavě arcibiskup Bezák zavedl. Na webu o.z. Kampanila najdete úvodní slovo hrádeckého faráře Petra Cibiry, odkaz na reportáž Městské televize Trnava i videozáznam diskuze, který je k dispozici i na youtube. Andrej Škubla, jeden z panelistů, publikoval své ohlédnutí za trnavskou diskuzí na Postoy. 

Vážím si odvahy organizátorů diskuzi iniciovat; stejně tak odvahy všech čtyř panelistů v ní vystoupit. Z článku na serveru Postoy, který o akci předem informoval, by se mohlo zdát, že tuto odvahu projevil především mluvčí Konference biskupů Slovenska Martin Kramara. Z hlediska bouřlivé atmosféry v sále je to jistě pravda, nesmíme však zapomenout, že lidé ochotní veřejně se vyjádřit ke kauze arcibiskupa Bezáka zažili ledacos, proto nemenší uznání si zaslouží i další tři panelisté, totiž Karol Moravčík, Tomáš Pružinec a Andrej Škubla. Panelisté spolu s moderátorem Matúšem Demkem tím zároveň osvědčili lásku k církvi, což je podmínkou dialogu i spravedlivé kritiky.

Hodina bez arcibiskupa měla být věnována situaci v církvi po odvolání pana arcibiskupa, nicméně stále znovu se naléhavě stáčela k samotnému příběhu odvolání. To ukazuje na to, že jde o stále hnisající ránu, k jejímuž vyléčení nepomohou volání po tlustých čarách za tím, co se stalo.

Klíčovou otázkou diskuze bylo, jak překonat aktuální rozdělení uvnitř církve. Řešení této otázky zůstává i nadále výzvou, Hodina bez arcibiskupa k němu nicméně přispěla tím, že jasně ukázala příčinu zmíněného rozdělení. Je dáno existencí dvou navzájem podstatně odlišných chápání církve. Z toho je zřejmé, že kauza arcibiskupa Bezáka zmíněné rozdělení nezpůsobila, nýbrž pouze naplno odhalila. Snad i tímto směrem lze hledat odpověď na otázku, zda kauza přinesla i něco dobrého: otevřená krize může být lepší než krize skrytá, protože ukazuje naléhavost hledat řešení.

Z uvedeného je bohužel zřejmé, že vyřešení kauzy arcibiskupa Bezáka, které si - jak potvrdil Martin Kramara - přejí i slovenští biskupové, samo o sobě nepřekoná aktuální rozdělení uvnitř církve. Určitým vodítkem k další cestě by mohla být slova Tomáše Pružince, že by bylo třeba více se nechat oslovit 2. vatikánským koncilem; na něm totiž došlo k aktualizaci našeho chápání církve a jejího, tedy našeho místa ve světě. Jistě to nepůjde bez modlitby, proto se následně uskutečnila modlitba růžence 2. 7., v den třetího výročí odvolání arcibiskupa Bezáka.