Záznam V siedmom nebi + ohlédnutí za Č. Třebovou

25.09.2014 10:34

Ti, kterým záleží na důvěryhodnosti naší církve, aby mohla hodnověrně hlásat evangelium tomuto světu, stále věříme v poctivé vyřešení kauzy arcibiskupa Bezáka. Ten protazím žije v ústraní italského kláštera, nicméně přesto se objevil na obrazovce TV JOJ, protože neodmítl tím podpořit dívku, která prožívá velké trápení. Nám pořad umožnil trochu nahlédnout do jeho současného života i způsobu, jak se staví k problému životních obtíží. Záznam v archivu televize (od 35. minuty) - POZOR, pravděpodobně pouze do konce září!

V srpnu jsme anoncovali promítání filmu Arcibiskup Bezák zbohom, spojené s následnou diskuzí, v České Třebové. Zprávu o ní najdete na serveru Umlaufoviny. Přítomní se zabývali otázkou, jak se má dospělý křesťan postavit nejen k této kauze, ale i k obecnému faktu, že je něco takového v naší církvi vůbec možné. Stále platí to samé: jakkoliv kritická slova mohou být při povrchním pohledu vnímána jako nepřátelská, jsou nutným lékem k obnově. Podmínkou je zachování věrnosti, což si stále znovu připomínejme.