Záznam Hodiny bez arcibiskupa

14.07.2015 00:21

Občanské sdružení Kampanila, které uspořádalo v Trnavě věřejnou diskuzi nazvanou Hodina bez arcibiskupa,  zveřejnilo na svých webových stránkách videozáznam této diskuze /k dispozici i přímo na youtube/.

Kardinál Miloslav Vlk byl v rozhovoru pro server Christnet, věnovaném především výročí upálení Mistra Jana Husa, otázán na motivaci ohledně svého zapojení do kauzy arcibiskupa Bezáka. Na otázku odpověděl velmi otevřeně: "Jakékoli pošlapávání evangelia, jeho překrucování a nedostatek lásky uvnitř církve, je špatným poselstvím do dnešní doby". Považuji to za velmi výstižné shrnutí kauzy, které vysvětluje motivaci těch mnoha křesťanů, kteří se za arcibiskupa Bezáka postavili.