Sympózium o.z. Kampanila ZRUŠENO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

26.01.2016 10:23

Na webových stránkách občanského sdružení Kampanila najdete pozvání na další sympózium této skupiny, která se inspirovala vizí arcibiskupa Bezáka o otevřené církvi na Slovensku (přesněji řečeno, zmíněná vize je vizí celé církve, mj. obsažena v konstituci II. vatikánského koncilu Gaudium et spes). Tématem sympozia, na němž vystoupí mj. prof. Tomáš Halík, je naše místo ve společnosti, která se po období sekularizace tápavě znovu obrací k náboženskému prožívání.