Rozhovor s arcibiskupem Zvolenským

24.04.2015 03:39

Server Webnoviny.sk přinesl obsáhlý rozhovor s bratislavským arcibiskupem Stanislavem Zvolenským o tom, jak vnímá setkání arcibiskupa Bezáka s papežem Františkem. Předseda Konference biskupů Slovenska v rozhovoru vyjadřuje smutek z rozdělení, které kauza vnesla do slovenské církve, avšak z jeho slov není zřejmé, jak toto rozdělení překonat..

Domnívám se, že jedinou cestou k tak potřebnému smíření je vnesení světla do celého příběhu. Veřejně proto prosím slovenského metropolitu, aby do dění aktivně vstoupil a vyzval, ať se veřejně přihlásí ti, kteří ve Vatikánu zařídili odstranění arcibiskupa Bezáka. Tito lidé nechť dokážou, že měli dostateně závažné důvody, aby se vzepřeli autoritě řádně ustanoveného arcibiskupa. "Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." (Jan 3,20-21). Prozatím známe jen jména těch, kteří se za arcibiskupa Bezáka postavili. Pokud se žalobci nepřihlásí, je zřejmé, že nechtějí, aby pravda vyšla najevo. V takovém případě bude snadné rozdělení zahladit tím, že biskupové jménem církevního společenství veřejně očistí jméno Róberta Bezáka.